Dirua itzultzeko eskaeren izapidetzea jasotzen da, kobratzaileak Ebaluatzailearen bulegotik lan eskaera jaso ondoren. COVID-19 dela eta prozesuan bulego anitzek parte hartzen dutenez, ezin dugu denboraren aurrekonturik eman.