Hau da DPHk isolamendu alditik askatu eta oraindik infekziosoak izango direla uste duten kasuak.