Condominio bateko kezkak edo arazoak Etxejabeen Elkarteari (HOA) helarazi behar zaizkio.